O pictură deosebită – binecuvântare pentru municipiul Moinești

O  pictură  deosebită  – binecuvântare  pentru  municipiul  Moinești

AFLĂM  DE LA CATEDRALA  NAȘTEREA  MAICII DOMNULUI  ȘI SFÂNTUL IERARH  NICOLAE  DIN  MOINEȘTI

 

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos și cu purtarea de grijă a Maicii Domnului și Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorii Catedralei noastre, la început de toamnă, domnul Daniel Codrescu, alături de colaboratorii săi: Alina Codrescu, Maria Roman, Ioanina Vovciuc, Marcel Codrescu, Adrian Anton, Sorin Gâlea, Bogdan Nichita, Florin Rotari, Claudiu Moldovan, Daniel Fericean, Leon-Alexandru Guțu, Petre Anton, au finalizat lucrările de pictare a turlei Catedralei noastre în suprefață de 230 m pătrați.

Într-o scurtă retrospectivă, amintim că în centrul cupolei din turlă, străjuiește Iisus Hristos Pantocrator, asemeni celui de la Mănăstirea Humor, pentru că tot mergem pe linia mănăstirilor din dulcea noastră Bucovină, flancat de 8 triunghiuri, patru cu serafimi și patru cu simbolurile Evangheliștilor: îngerul pentru Matei, leul pentru Marcu, taurul pentru Luca și vulturul pentru Ioan.

 

Cele 9 cete cerești dau măreția Pantocratorului care pune în valoare profeții mari: Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel, pe David, Solomon Moise și Aaron, pictați pe pereții verticali ai turlei. Brâul de la bază îmbrățișează cele 16 medalioane ce au în centru pe Iisus Hristos binecuvântând, flancat de 15, dintre cei 70 de Apostoli: Pavel, Matei, Luca, Iacob, Vartolomeu, Filip, Matei, Tit, Cleopa, Toma, Simon, Andrei, Marcu, Ioan și Petru.

Privind cu atenție pictura exterioară a Voronețului, în dreptul Sfîntului Altar, rămâi uimit de măestria și frumusețea motivelor florale ce separă registrele iconografice. Același sentiment te încearcă privind inelul de sub medalioanele din turla Catedralei noastre, ce aduce cu el frumusețea Voronețului.

Punctul culminant îl atinge „Liturghia îngerească” din spațiul deschis, atât de generos, al turlei. Mântuitorul, Mare Arhiereu, înconjurat de îngeri-preoţi şi îngeri-diaconi, săvârşind în ceruri Dumnezeiasca Liturghie, binecuvântează plecarea procesiunii şi întoarcerea ei. Îngerii-diaconi poartă discul acoperit cu văl brodat, iar îngerii-preoţi îi urmează, înveşmântaţi în epitrahile şi feloane, ţinând în mâini potire acoperite cu văluri brodate. Procesiunea porneşte în stânga şi se întoarce în dreapta.

 

Liniștirea o aduc icoanele „SINAXAR”, așa cum le găsim în biserica Mănăstirii Moldovița. Icoanei „Chipului nefăcut de mână – Sfânta Mahramă”, îi urmează câte două icoane, cu Sfinți Mucenici, din fiecare lună a anului bisericesc, începând cu sptembrie și încheind cu august: Iulian și Mamant, Serghie și Vah, Teotim și Silvan, Agapie și Seleuc, Narcis și Marcelin, Nichifor și Ghelasie, Codrat și Rufin, Simeon și Artemon, Talaleu și Vasilisc, Justin Martirul și Filozuful și Maximian, Teodot și Teofil, Fotie și Anichit.

Inelul cu frunzele specifice coroanei cu lauri, și întregul ansamblu pictural al turlei se sprijină pe „Stâlpii Bisericii – cei patru Evangheliști”: Matei, Marcu, Luca și Ioan, magistral realizați.

Suntem încântați, mulțumitori și recunoscători, pictorilor noștri dragi, pentru tot ce au realizat, îi purtăm în rugăciunile noastre și suntem nerăbdători să mergem mai departe, prin purtarea de grijă a Maicii Domnului, în pictarea celor două abside, dinspre răsărit și nord.

Mulțumind Bunului Dumnezeu pentru toate, î-L rugăm să reverse harul Său peste toți cei care au contribuit, financiar, material, prin muncă dar și prin rugăciune, la realizarea acestor bijuterii artistic-duhovnicești. Maica Domnului să ne acopere cu Sfântul ei Acoperământ!

 

 

 

Distribuie articolul!