HRAM LA SCHITU’ SAVA - Amprenta de Onesti

HRAM LA SCHITU’ SAVA

HRAM  LA  SCHITU’  SAVA

HRAM  LA  SCHITU’  SAVA

 

                                         Bunilor mei  Ion și Maria

 

 

Și bat boieri în străchini mirosind a soare…

Pe-un rost de codrie, în lume,

Se vântură un clopot

În tâmpla unui schit,

Se pare…

Ne cheamă pustiitul munte

Găsit la izvor de porcarul

Urcat din zăpezi înspre mume,

tălâmb, rătăcit fără leac,

Tăgadă sub pulberi, anume.

 

 

*

Un ghiuj uscat cutează plâns,

Copită strâmbă la dalac,

Vârtos, pe scut de grai bătrân

Răstoaca lespezii bătând;

Mai tușinați ca barba verii

Berbecii scurmă după sfinți –

E-o prăvălire-ntre cocoși,

O geană de –‘nălțare.

Se-ncurcă drumul către gând,

Cu vremi se bate grinda șurii,

Uimiri strămută în strămoși…

Sinilii, pereții casei –

Mai aproape, iar, de cer –

 

 

 

 

E-o fugă către ‘nalturi,

Se rup din rădăcină

bordei, șopron, chiler…

*

Și totul pentru ‘ntâmpinare:

Din mori de odihni

Arnăuți prind foc  în chimire,

Altoi din iarba cea rară;

Tropotesc mireni  în cărare,

Groapa șchiopului  frământă

Ceas de lume păguboasă,

Cumètrii bat colburi,

De strajă albesc cimitire

Și gloduri de pândă și coasă;

Huruie caru’ –n pecete –

Îndemn de muiere frumoasă…

 

 

 

*

Răzleață turmă de viori

și de lăieți căzuți la traistă,

Hoțind, nu rare ori…

 

 

 

*

Mă-nchin cu oasele sub talpă,

Chiar pâlpâie nădejdea poarta frunții

De s-a ieșit cu  greieri de năpastă,

Înscriși  în fornăit de cal;

 

 

*

 

Se-ntunecă, de-a  valma,

Bocanci, ițari, opinci și pălării,

La margini de răspăr – pumnal:

Sudalmă crudă, bălării…

 

 

 

*

– Bunicule, îți vin nepoții,

Cu morți și îngeri, laolaltă…

Sărutul țărnii umple palma

Cu-adaosul de cununii

Și-un strop de pupăză fricoasă,

Înțelenită-n hora porții…

Nu mai tăia un brad:

Azi nu se moare! Încă!

Hultoană zilei verși obadă,

Rătăcitor, din masă-n masă,

Preaplin, peste ulcior te-ncumeți,

Măsura timpului dă brâncă,

Un semn pe ghizdurile stânii;

Ce haine albe scoți din ladă,

Să frângi cocorul de lumină

Cu năluciri din coasta pâinii!…

 

 

 

*

La foișor de veghe,

Din neam de pe Trotùș,

Răzeș cu iapa cea fudulă,

Îți nărui umărul culcuș.

Săpăm adânc momâia ploii,

Sărătură,

puț cu lună,

Cămașa dintre nunți,

Un `august sec, topit fibùlă,

și ce-o mai fi,

o lacrimă-n blid

pentru mămuca oierului-timp,

durutul din țară,

părtaș la cântec de năluci,

Ulcica-i strămutată-n joc,

Urcuș în brâiele necoapte –

Un iepure de pară,

Și pentru duh – răpușii nuci…

 

 

 

 

O arătare sfarmă prundul,

Un zbânț de apă rece,

Surpat către Căldări,

Punând sutași la berbecari,

Să ferece orândul;

Poveri de umbre în corlată,

Fățarnic, stirigoiul trece,

Se scade glasu’-n conocari,

În veri de cruce prinși călări,

Spumând o buză peste alta,

Slujbind o vrere și mai proastă.

 

 

*

S-a aruncat, din nou, rachiu –

Potop de pere răpănoase,

Poslete-n vin, buimac, șoldiu,

Râzând de mârlitori pe coastă.

Împinge hora printre zâne

Și nu ne doare  aspru, cobza,

De-a surda, când se sparge… –

Podiri în sufletul suriu,

Mâhnirea codrului când plânge…

 

 

*

Tropare subțiri, mânjite-ntr-ascuns

Cu chip de neguri – nuntirile sorții,

Miros de strană – izmă creață,

Câte-un godac de somn

Mai dă cu râtu’-n tèuca morții…

 

 

*

Intrare-n postul cu pricina –

Mi-e nefurată amăgirea,

Chiar dacă popii mìnună…

Strălimpezind, fiii Luminii

Tocmesc sihaștrii-ntre poieni,

Întru blestem cu firea soață,

Când nunțile ascund pomeni

În zile cu Schimbări  la  față.          Versuri  de  Dan Sandu (Berzunți)

 

”De departe,  Mănăstirea Sfântul Sava  din comuna Berzunți pare a cuprinde toată pădurea în brațe. În formă de treflă, cu turla pe naos, este stăpâna locului. Poarta îmi inspiră imaginea evanescentă a libertății, a regăsirii. Aici, așa cum în timpul refluxului urmele lăsate se șterg, greutățile rămân în afara ei. Poverile picioarelor dispar, nu mai e ca atunci când parcă ai călca în smoală, devii ușor și plutești. Este locul în care, chiar dacă nu ar fi apă să bei, îți potolești setea, ascultând dezlegările și vorbele, rostite cu duh de către stareț, preoți, călugări şi maici”.   Prof. Elena Golai, autoare a articolului ”Berzunți – liniștea care vorbește”, publicat în revista ”Edu Soft”  

 

Distribuie articolul!