Zi: <span>21 mai 2020</span>

Home 2020 mai 21 (joi)
Vremuri – Pentru o antologie a epigramei  românești
Articol

Vremuri – Pentru o antologie a epigramei românești

De prin revistele timpului, ”de pe ici – de pe colea”, încercăm să adunăm  (și să  dăruim!) epigrame!   Viața fiind  un paradox… epigramatic  (cum spune  și epigramistul Vasile Manole – ” Pentru unii tinereţea /  E a vieţii jucărie  / Şi adesea bătrâneţea / Este o copilărie…” ),  nu putem  decât să fim de  acord...