Proiectul Correctional, lansat de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare

Proiectul Correctional, lansat de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare

Proiectul Correctional, lansat de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare

 

În data de 6 iulie 2021, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a organizat conferința online de lansare a Proiectului Correctional. La eveniment au participat domnul comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), doamna Kristina LÆGREID, directorul Academiei pentru Personalul Serviciilor Corecționale Norvegiene (KRUS), domnul comisar șef de justiție Dorin LIȘMAN, directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, doamna comisar șef de poliție penitenciară Maria GEORGESCU, șeful Serviciului Cooperare și Programe (ANP), dar și reprezentanți ai unor instituții colaboratoare din sistemul public și ai instituțiilor partenere din cadrul proiectului.

Proiectul Correctional este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, Programul „Justiție”, are o alocare financiară de 31 milioane de euro și este implementat în perioada august 2019 – aprilie 2024. În cadrul obiectivului general al proiectului de instruire a personalului din serviciile corecționale și îmbunătățirea proceselor educative și a infrastructurii, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna are următoarele obiective specifice:

–  construirea  Complexului de pregătire fizică și educațională pentru personalul de penitenciare;

–  realizarea aplicației informatizate EMES (Sistem Electronic de Management Educațional);

– elaborarea curriculum-ului de pregătire pentru viitorii angajați ai celor patru centre pilot, construite în cadrul proiectului.

Domnul comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, directorul general adjunct al ANP, a subliniat faptul că „proiectul vizează atât persoanele custodiate și reintegrarea socială a acestora, cât și personalul sistemului penitenciar. O parte considerabilă a fondurilor este alocată formării personalului din penitenciare și probațiune. La nivelul Școlii se va implementa, în premieră, începând din acest an, un sistem electronic de management educațional, pe scurt EMES, cu rolul de a facilita procesul educațional, prin digitalizarea acestuia.”.

Directorul Școlii  Naționale de Pregătire a Agenților  de Penitenciare Târgu Ocna, domnul comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU, a evidențiat faptul că, în cadrul acestui proiect, „Școala are posibilitatea să continue procesul de dezvoltare a infrastructurii, prin construirea complexului de pregătire fizică și educațională a personalului de penitenciare.”.

Un alt beneficiu al proiectului este implementarea în cadrul Școlii a conceptului de digitalizare a procesului didactic, tot mai des amintit și aplicat în instituțiile moderne de învățământ.

La finalul conferinței, a fost subliniat rolul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, care, deși reprezintă o mică piesă din marele puzzle al acestui proiect, are capacitatea de a furniza expertiza necesară pentru ca obiectivele propuse să se realizeze la standarde foarte înalte.

Granturile norvegiene și Programul „Justiție”

 

Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. În cuantum de 1,3 miliarde euro, granturile sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 vizează reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale dintre Norvegia și Statele Beneficiare, prin contribuții financiare în următoarele sectoare prioritare:

–  inovare, cercetare, educație și competitivitate;

– incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei;

– mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon;

– cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;

– justiție și afaceri interne.

Programul „Justiție” este gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program și are o valoare de 57.294.118 euro, din care 48.700.000 euro asistență financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei.

Programul va fi implementat în perioada 2018 – 2024 și cuprinde 10 proiecte pre – definite, în următoarele domenii de interes:

– servicii corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune);

– eficiența și eficacitatea sistemului judiciar,

– consolidarea statului de drept;

– violența domestică și violența bazată pe deosebirea de gen.

Administrația Națională a Penitenciarelor, în calitatea sa de Promotor de Proiect, în parteneriat cu șase instituții din România și cinci entități norvegiene, gestionează proiectul Correctional în valoare de 31 milioane euro, în perioada 2019 – 2024.

Proiectul este finanțat din fonduri ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021, prin Programul „Justiție”, administrat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program. Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemelor corecționale (penitenciar și de probațiune) și de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Implementat cu succes de sistemul corecțional norvegian, principiul „seamless” reprezintă un concept nou care va fi implementat pentru prima dată în România prin proiectul Correctional. Aplicarea principiului „seamless” va conduce la o cooperare structurată și adecvată între sistemul penitenciar și cel de probațiune, precum și la o colaborare consolidată a acestora cu autoritățile locale, pentru asigurarea unei abordări integrate a intervențiilor specifice și a unei tranziții line a delincvenților din penitenciar în comunitate, cu sprijinul serviciului de probațiune.

Gabriela BOGDAN,  Expert comunicare proiect Correctional , Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

 

Distribuie articolul!