TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE LA COLEGIUL NAȚIONAL ”GRIGORE MOISIL” DIN ONEȘTI

TRADIȚIE  ȘI  INOVAȚIE  ÎN  EDUCAȚIE  LA COLEGIUL  NAȚIONAL ”GRIGORE  MOISIL”  DIN  ONEȘTI

La cumpăna dintre ani, Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești, reprezentat de director, prof. Irina-Livia Enache,  a sărbătorit relația mereu vie dintre tradiție și inovație în educație, consolidând parteneriatul școală – familie – comunitate prin activitățile desfășurate în contextul proiectului educațional “Crăciunul la școală, în familie și în comunitate” și în cadrul proiectelor Erasmus+ coordonate de prof.  Virginia Smărăndița Brăescu, consilier educativ. Activitățile de voluntariat din cadrul Colegiului Național “Grigore Moisil” Onești au fost coordonate de prof. preot Cornel-Constantin Jupenschi și s-au desfășurat cu sprijinul părinților, profesorilor și elevilor moisiliști, în parteneriat cu Centrul Rezidențial ”Alexandra” din Onești și Asociația ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” de la Hîrja. Reunite sub deviza “Banca de alimente – Dăruiește sufletește, fii mai bun!”, acțiunile campaniei de Crăciun, desfășurate în școală și în comunitate, au avut ca scop colectarea de alimente și produse de igienă, atât pentru copiii din Centrul Rezidențial ”Alexandra” din Onești, cât și pentru copiii și vârstnicii din Centrul de la Hîrja.

CUGETĂRI  ORTODOXE: ”A  DĂRUI  E  UN  IZVOR  DE  BUCURIE.”; ”PE  CALEA  IUBIRII  URCĂM  SPRE  DUMNEZEU!” ;”ÎMPĂRȚIȚI  DARURILE  HARULUI – O LUMÂNARE APRINSĂ  NU ÎȘI PIERDE  DIN  LUMINĂ  DACĂ  DIN  EA SE  APRINDE  ALTA! ” 

 

O  perspectivă  nouă

 

Relația dintre vechi și nou, dintre tradiție și inovație în educație, a existat dintotdeauna și continuă să existe la Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești. Contextul actual pandemic, deși reprezintă o provocare pentru adaptarea rapidă la schimbare, este totodată și o oportunitate pentru profesori, elevi și părinți, o invitație la reflecție pentru analizarea și reașezarea valorilor individuale și organizaționale, pentru a învăța cum să valorizeze și să fructifice dintr-o perspectivă nouă avantajele unității în diversitate și beneficiile unei culturi organizaționale incluzive, pentru creșterea atractivității produselor și serviciilor educaționale oferite de școală. După un an de pandemie, în care mobilitățile transnaționale au fost suspendate, anul 2021 a permis reprogramarea călătoriilor și desfășurarea activităților de formare în străinătate pentru 12 profesori și 3 elevi moisiliști, în cadrul a două proiecte Erasmus+ a căror implementare a început în toamna anului 2019. Proiectul Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101-062586, intitulat  ”Profesori pentru clase inovative! – Activități formative pentru dezvoltarea gândirii creative”, își propune crearea pentru profesori și elevi a unor contexte inovative de învățare și creștere în toate ariile curriculare și în toate ariile vieții, prin consiliere pentru dezvoltarea personală și profesională, utilizarea tehnologiei și a aplicațiilor digitale, a metodelor activ  participative, precum și a unor instrumente și strategii de marketing integrativ, eficiente pentru educație în general, pentru dezvoltarea autonomiei, responsabilității și a unui stil de viață sănătos în mod special. În perioada august – septembrie 2021, s-au desfășurat două  fluxuri de formare a profesorilor în străinătate. Astfel, în perioada 9 – 14 august 2021, patru profesori moisiliști (prof. Virginia – Smărăndița Braescu, prof. Cristina Matei, prof. Maria Stanciu și prof. Magdalena-Maria Velicu) au participat, alături de alți profesori din Grecia, Spania și Ungaria, la cursul de formare “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”, organizat de Europass Teacher Academy din Florența, Italia, și susținut de Susan Gagliano, Teacher Trainer, Professional Counseling School. Tot în cadrul proiectului ”Profesori pentru clase inovative!”, în perioada 30 august – 3 septembrie 2021, alți opt profesori moisiliști (prof. Gabriela-Elena Anghel, prof. Ana-Maria Chelaru, prof. Elena Dreghici, prof. Cristina-Elena Lungu, prof. Laura-Mihaela Ghiorghiu, prof. Elena-Carmen Melinte, prof. Ana-Maria Mihalache, prof. Mihaela – Eugenia Vasilache) au participat la cursul de formare “Digital Skills and Social Media at School”, organizat de Associazione Euphoria din Roma, Italia, și susținut de Cristina Ceccarelli, Teacher Trainer, Professional Counseling School.

 

Alte două  proiecte  europene ERASMUS +  la Colegiul Național ”Grigore  Moisil” din Onești

 

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești mai implementează, în afară de proiectul Erasmus+KA101 pentru formarea personalului didactic, alte două  proiecte Erasmus+ KA229 de parteneriate strategice între școli.  Este vorba de  proiectul ”The Promotion of Entrepreneurial Skills among SEN Students” (2019-1-TR01-KA229-076957_4) (finanțat și început tot in 2019, și proiectul ”Peace în Class, Peace în School” (2020-1- TR01-KA229-093716 _4 ), finanțat și început din toamna anului 2020. Proiectul  ”The Promotion of Entrepreneurial Skills among SEN Students” își propune promovarea și dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru elevii cu nevoi educaționale speciale. Competența antreprenorială este una dintre cele opt competențe cheie recomandate de Parlamentul European și Consiliul Europei pentru învățarea de-a lungul întregii vieți și se referă la capacitatea individuală de a transforma ideile în acțiuni. Această competență include creativitatea, inovația, asumarea riscurilor, dar și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte pentru atingerea obiectivelor. Această competență este utilă zi de zi, acasă, la școală și în comunitate, pentru ca angajații să poată fi conștienți de contextul muncii lor și să fructifice oportunitățile, reprezentând o bază pentru dezvoltarea abilităților și cunoștințelor specifice cerute de angajatori în general și de antreprenorii care desfășoară activități sociale și sunt interesați să dezvolte afaceri profitabile sustenabile în mod special. În cadrul proiectului ”The Promotion of Entrepreneurial Skills among SEN Students”, în septembrie și noiembrie – decembrie 2021, s-au desfășurat alte două  mobilități transnaționale pentru profesori și elevi, în Portugalia și Turcia. În perioada 6 – 10 Septembrie 2021, patru profesori moisiliști (prof. Virginia – Smărăndița Braescu, prof. Cristina Matei, prof. Maria Stanciu și prof. Magdalena-Maria Velicu) au participat la cursul de formare “ICT Education in Europe – Innovative Digital Classes”, organizat de Asociația AEVA din Aveiro, Portugalia, iar în perioda 29 Noiembrie – 03 Decembrie 2021, s-a desfășurat mobilitatea transnațională cu tema “21st Century Skills”, organizată de Yolbulan-Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, școala coordonatoare de proiect din Osmanyie, Turcia. Echipa Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești a fost reprezentată de 2 profesori (prof. Virginia-Smărăndița Brăescu și prof. Maria Stanciu) și 3 elevi: Daria-Ioana Matei (clasa a X a E), Andra-Maria Mihalache (clasa a X a D), Ilinca Sasu (Clasa a XI a D).

   

Programul activităților formative s-a desfășurat în limba engleză la toate mobilitățile transnaționale Erasmus+, atât în interiorul, cât și în exteriorul școlilor de formare, pentru a oferi profesorilor și elevilor contexte de învățare experiențială și exemple de bune practici pentru transferul de experiență și realizarea de inovații în practica didactică și managerială. Toate cursurile s-au finalizat pentru profesori și elevi cu certificatul de absolvire și Documentul Europass Mobility. Până la sfârșitul anului școlar 2021-2022 sunt planificate a se desfășura alte mobilități în România și în țările partenere.

Conducerea Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești și echipele responsabile de managementul și implementarea proiectelor Erasmus+ se pregătesc pentru a găzdui, în perioada ianuarie-februarie 2022, activitățile de formare pentru profesori și elevi, în cadrul celor  trei proiecte deschise Erasmus+. Sunt așteptate la Onești echipe de profesori și elevi de la școlile partenere din Turcia, Italia, Portugalia, Croația, Polonia și Bulgaria, precum și trei profesori de la IES Serpis din Valencia, Spania, școală parteneră pentru activitățile de job shadowing. Dacă înțelegem avantajele și beneficiile contextului pandemic pentru inovarea în prezent, prin recunoașterea importanței legăturii cu trecutul, respectarea și păstrarea tradiției ca ansamblu de valori, credințe, afecte și pattern-uri, constituite în cadrul organizației școlare și a comunității sociale din care facem parte și transmise din generație în generație, atunci putem înțelege sensul mediator al trecutului în prezent, rezultat din corecta punere în relație a tradiției cu inovația. Păstrarea legăturii cu trecutul prin tradiție este primordială din punct de vedere psihologic, deoarece astfel sunt satisfăcute nevoile umane înnăscute de securitate, apartenență și predictibilitate, cu rol foarte important în păstrarea sănătății psihice și fizice, precum și pentru integrarea sistemică a personalității, ca urmare a procesului de dezvoltare personală și evoluție profesională.   Articol realizat cu sprijinul prof. Virginia  Smărăndița  Brăescu

Un lucru inedit  s-a desfășurat  la mobilitatea transnațională  din Turcia: în cadrul unor activități  educative  deosebite, ce au avut loc la Muzeul  Orașului Osmaniye, la Muzeul în aer liber Aslantaș precum și la Muzeul Mozaic, au fost comparate  exemplele de antreprenoriat din perioada orașului antic Kastabala cu cele  din ziua de azi! De asemenea, au mai avut loc activități de proiectare și imprimare 3D, un turneu de roboți (controlat smartphone) și experimente de fizică, biologie și chimie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie articolul!