ANUNȚ LICITAȚIE COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI “ ONEŞTI

ANUNȚ   LICITAȚIE COLEGIUL   TEHNIC ,,GHEORGHE   ASACHI “ ONEŞTI

COLEGIUL   TEHNIC ,,GHEORGHE   ASACHI “ ONEŞTI

 Organizează licitație publică deschisă cu ofertă în plic închis

 

 

  • Informații privind locatarul, reprezentat legal prin DIRECTOR – Mihai Ursachi, cu sediul în municipiul Onești, B-dul Republicii nr.45, județul Bacău, cod fiscal 4278701, cont de virament nr. RO90TREZ06221E330500XXXX, deschis la Trezoreria Onești, telefon 0234314477, fax 0234314477.

 

  • Informații privind obiectul închirierii, conform HCL nr. 243 din 29.09.2021:

 

Nr. Crt. Amplasament Suprafață

mp

Preț

Lei / mp/ lună

Durata și destinația  
1. În corp A 8,10 22,94 5 ani-

comerț

 
2. În curtea școlii 9,00 9,22 5 ani-

comerț

   

  • Informații suplimentare și documentația de atribuire, pot fi obținute:

 

-în format tipărit de la secretariatul școlii, în urma achitării contravalorii de 20 lei/ exemplar, la casieria unității.

 

      4). Informații privind ofertele

– data limită de depunere a ofertelor: 20 mai 2022, orele 13.00;

– ofertele se vor depune într-un singur exemplar, la secretariatul instituției din B-dul Republicii nr.45;

– data licitației: 23 mai 2022.

 

5).Locul desfășurării licitației: la sala de ședințe a Colegiului Tehnic Gh. Asachi Onești

 

6) Contestații se pot depune la secretariatul unității, în perioada 26 – 27 mai 2022.

 

 

SECȚIUNEA I.  Autoritatea contractantă

 

I.1 Denumire și adresă

 

COLEGIUL TEHNIC  “ GHEORGHE ASACHI “ ONEŞTI

 

I.2 Comunicare

Documentația de atribuire poate fi procurată  contra cost, de la sediul organizatorului, începând cu data publicării, după achitarea prețului de 20 lei, numerar la casieria unității.

Numărul de zile până la care se pot solicita  clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor: 5 zile lucrătoare.

Ofertele  trebuie depuse la adresa menționată mai sus, în termenul publicat în anunț.

 

SECȚIUNEA II. Obiectul contractului și criterii de atribuire

 

II.1 Obiectul contractului de închiriere

Închirierea a 2 spații (amplasamente), în suprafață de 8,10 mp, respectiv 2,9 mp, situate în B-dul Republicii nr.45, Municipiul Onești, jud. Bacău.

 

II.2.Procedura aplicată: LICITAȚIE DESCHISĂ (cu ofertă în plic închis).

 

 

 

 

Distribuie articolul!